недеља, 04. април 2010.

Визуелизација социјалних мрежа

Како су социјалне мреже у све већој експанзији, тако је и број алата и техника за њихову анализу такође у порасту.
Наравно, ту је и визуелизација добијених резултата, а пре неколико дана налетех на алат који директно даје приказ у виду графа, без неких међу-корака. (TouchGraph).
Софтвер је заснован на Јави, а на самом сајту се пружа могућност анализе, без инсталације софтвера на рачунару. Осим тога, пружа могућност придруживања текста или слика гранама и чворовима графа.
Мени је интересантан у домену креирања социограма на нивоу одређене групе. Само за пробу, применила сам га на ФБ, и добила сличицу која илуструје мрежу и повезаност "пријатеља". Мрежа је орјентисана на вас, тј. централну фигуру коју одаберете. И у том случају, неко ко је у тој мрежи "црна звезда" не значи да би применом истог поступка орјентисаног на неку другу особу био у том статусу.
Више ме интересује примена поменутог или сличних софтвера на системима за управљање учењем, форумима које користе студенти или ученици, и уопште у домену електронског учења које је интегрисано у традиционалну наставу, а које се реализује посредством неких од система.
Верујем да је могућа примена и на blogger и откривање релација између блогова, али то нисам проверила.
Ако имате неке корисне предлоге или сугестије на ову тему, пишите.

1 коментар: