четвртак, 28. јануар 2010.

Како доспети на СЦИ листу?

Једина шанса да се неки од наших Универзитета нађе на шангајској листи која рангира 500 најбољих високошколских установа на свету је да повећа број научних радова објављених у неком од часописа са СЦИ листе.

Неопходан услов који је потребно испунити за стицање звања доктора наука је објављен један рад на СЦИ листи.

Неопходан услов за избор у звање доцента је такође објављен рад на СЦИ листи, осим звања доктора наука које се подразумева.

Даљи ток се опет везује за фамозну листу, али са још оштријим критеријумима.

СЦИ (SCIENCE CITATION INDEX) се све чешће помиње у контексту најтеже препреке.

Оштрији захтеви су сигурно права ствар за све нас, колико год било тешко. Али управо ове преомене доносе нелогичности које само време може да реши. У исто време, на истом месту раде докторанти са већим бројем радова на СЦИ листи од редовних професора.

Захтевају се радови у часописима на фамозној листи, а да никакве друге промене нису направљене. Средства за развој науке су мала. Све што прати развој истраживања, а то су рад у добро опремљеним лабораторијама, студијски боравци... све је препуштено машти самих истраживача :)

На мом столу и даље стоји "превртљиви мерач времена", мали пешчани сат. Подсећа ме да време неумољиво тече док мог имена још увек нема на поменутој листи...

Нема коментара:

Постави коментар